Gestalt psihoterapija

Gestalt psihoterapija je jedan od pravaca psihoterapije kojeg su utemeljili Fritz i Laura Perls. Osnove gestalt psihoterapije su egzistencijalistički pristup i fenomenološka metoda.